تعمیر برج خنک کننده چیلر – گروه مشاوران سانتیگراد

همان طور که می دانید برای شروع هر کاری ابتدا بایستی قبل از آن یک‌سری اقدامات و کارهایی را انجام دهید تا پیرامون را به جهت انجام آن عمل فراهم آورید. آیا می دانید رسوب زدایی و شستشوی پکینگها در کارکرد صحیح قطعات داخلی تاثیر فراوانی می گذارد؟ عملیات انتقال انرژی در برج خنک کننده نیز یک روند ترمودینامیکی محسوب میشود. به همین دلیل به این چنین سیستم های برودتی برج خنک کننده ابارا هم گفته میشود. همین جور او‌لین توشه بوسیله شرکت ابارا ژاپن ایده پردازی شده است. واحد جابجایی انرژی در زمان یعنی بدن تبرید (RT) هم ارز یکاهایی همچون KW و BTU/H است. کاتالوگ این متاع هم در واقع حاوی انواع دیتاها و مشخصات فنی متریال و تجهیزات بکار رفته میباشد. علاوه بر دو مزیت فوق عدم تبخیر در سیکل بسته باعث می شود که مصرف آب این تجهیزات ذیل باشد. در این جریان تماسی حیاتی بازخورد آب و هوا گرمای آب از دو طریق به هوا انتقال مییابد. به این جریان آب که به صورت دائمی وارد برجخنککن میشود، جریان جبرانی (make up) هم میگویند. به نرخ دانسیته آب گردشی، دبی آب سیرکوله (water flow rate) میگویند. در صورتی که متوجه شدید فیلتر آلوده شده و آب از آن عبور نمیکند، فیلتر را تمیز کنید. شما می توانید حساس استفاده از دو شیوه تصویب درخواست تلفنی و یا این که اینترنتی، همگی پروژه های دارای ارتباط دارای تاسیسات خویش را به ما بسپارید. به عنوان مهمترین بخش سیستم هوادهی و هوارسانی در گونه های خنککننده مکنده و دمنده مطرح میباشد که در واقع به برهان چرخش دائم حول یک محور اثبات در معرض شکست از روش نیروی برشی در تیغه فن محوری برج خنک کننده برج خنک کننده 50 تن و دستک میباشد. قابلیت کولینگ تاور در دفع انرژی گرمایی از سیال آب و انتقال آن به هوا توان برودتی یا این که گنجایش سرمایشی نامیده میشود. پکینگ برج خنک کننده قلب کولینگ تاور است.