دريچه سقفی چهارگوش كلاف پهن آلومينيومی – تهویه کلوانی

همینطور کلیدی توجه به قابلیت جدا شدن پره از کادر و حفظ ظواهر دریچه رخنه پیچی بر روی قاب روزنه وجود ندارد و دریچه از قسمت داخلی کادر به کانال مربوطه متصل می گردد اما در صورت نیاز خریدار ترک پیچ هم در قاب روزنه تعبیه خواهد شد. همینطور مهم توجه به قابلیت و امکان انقطاع شدن پره از کادر و مراقبت ظواهر دریچه، سوراخی بر روی فریم روزنه وجود ندارد و روزنه از نصیب داخلی کادر به کانال مربوطه متصل می گردد البته در صورت نیاز مشتری سوراخ پیچ نیز در فریم دریچه تعبیه خواهد شد. روزنه ی سقفی چهارگوش کلاف پهن به طور معمول بر روی سقف و بدور از دیوار جانبی کارگزاشتن می شوند. کادر این مدل دریچه همانند تمامی دریچه های چهار گوش کلاف پهن به عمق حدودی 5 سانتی متر بوده و همینطور می توانیم پره ها را از قاب روزنه انقطاع کرد. فریم این دسته دریچه مثل همگی دریچه های چهار گوش کلاف پهن به عمق حدودی ۵ سانتی متر بوده و پره ها قابلیت و امکان جداشدن ازقاب روزنه را دارد. جهت کارگزاشتن درست روزنه های کلاف پهن بازشو سقف می بایست 7 سانت از ابعاد پشت دریچه بیشتر باشد. جهت کارگزاشتن درست دریچه های سقفی چهارگوش کلاف پهن آلومینیومی، بازشو سقف باید 7 cm از بعدها پشت روزنه بیشتر باشد. جهت کارگزاری درست روزنه های کلاف پهن بازشو سقف بایستی ۷ سانت از بعدها پشت دریچه عمده باشد. توجه شود برای استفاده از روزنه سقفی چهارگوش کلاف پهن، نتورک و فریم چوبی به دور کانال، 2 سانتی متر بالاتر از سقف تمام شود و همینطور برش بر روی سقف 3 اینچ بزرگتر از بعدها شبکه باشد. همین روزنه ها امکان نصب روی اشکال سقف های کاذب و حتی اتصال مستقیم به کانال های گرد را دارد. همین دريچه سقفی جهت جهت دهی هوا از یک تا چهار سمت در سیستم هوای رفت گزینه استفاده قرار می گیرد که اغلب محل کارگزاری این دریچه بر روی سقف و به دور از دیوار جانبی می باشد. همین دريچه سقفی جهت هدایت هوا از یک تا چهار سمت در سیستم هوای رفت گزینه به کارگیری قرار می گیرد. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها بسیار بیشتر در گزینه دریچه سقفی قیمت لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.

مطلب جدید جذاب
ردیاب ماهواره ای خودرو + قیمت، مشخصات و خرید ردیاب ماشین