معرفی بهترین پاورپوینت های درسی دهم یازدهم دوازدهم رشته ریاضی و تجربی

یک برنامه ارائه پرکاربرد هست که از دنیای تجارت سرچشمه گرفته می باشد اما اکنون در دنیای فناوری آموزشی متداول شده است. با همین درحال حاضر ، به کارگیری از آن در این حوزه آموزشی دعوا برانگیز هست و نظرات در آیتم به کارگیری از آن از حمایت کننده شدید تا منفی قابل اعتنا هست (Szabo & Hastings، 2000؛ Lowry، 2003). یک عدد از مشکلات اهمیت این می باشد که به عمل گیری فعلی آن اکثر وقت ها محدود به نحوه ای از انتقال اطلاعات می باشد ، اکثر تایم ها حساس محتوای بیش از حد ، به کار گیری ای که پتانسیل پهناور تری را به جهت جور های ارائه های فن ای و آموزشی ترجیح می دهد. من از پاورپوینت برای انجام همه کلاسهای مربوطه از سال 1996 و همینطور برگزاری جلسات بسط کارکنان در مورد برنامه و تدریس به کارگیری از آن به کار گیری می کنم. بحث من همین هست که این یک کمک ارزشمند به جهت ارائه است ، به شرطی که به عمل گیری از آن از حیث تربیتی مهم دقت مورد اعتنا قرار گیرد. همین متن به برخی از مسائل حیاتی می پردازد که می بایست در مرحله های فردی و سازمانی مورد اعتنا قرار گیرد. گوشه ای از نقص‌ در محاسبه عینی به کار گیری از پاورپوینت در درس دادن و رویش مستقیماً از یکی از مناسب ترین ویژگی های آن ، به این معنا که سهولت به کارگیری و منحنی یادگیری نسبتاً قلیل عمق گزینه نیاز برای دستیابی به به کار گیری اولیه ناشی می شود. همین دستور سبب ساز به اعمال عمده روزگار ها مشکوک در زمینه آموزشی شده است. به طور مختص ، این شامل به کار گیری بی شیوه و طریق در سخنرانی ها می شود ، جایی که به سادگی به یک شکل جایگزین به جهت ارائه مطالب متنی که قبلاً از طرز “فن آوری های قدیمی” (گچ و گفتار) ارائه شده می باشد تبدیل می شود: همین فرمان از امکانات نو و انعطاف پذیر ارائه شده به کار گیری می کند. با به کارگیری از پاورپوینت در تدریس و پرورش این متن به باز‌نگری اجمالی مزایا و مشکلات مربوط به به فعالیت گیری از آن می پردازد و روش حل های اهمیت آموزشی را ارائه می دهد که روزگار پذیرش به عمل گیری از آن ها بایستی در حیث گرفته شود. او در گزینه ماهیت محتوای دانشگاهی دعوا نخواهد کرد ، چون همین مورد قضیه خاص رشته می باشد و باید تنها به جهت کارکنان دانش گاه باقی بماند. من همینطور می خواهم تأکید کنم که من از پذیرش اجباری آن در همه حالت و به وسیله تمامی کارمندان حمایت نمی کنم. با این هم اکنون ، امیدوارم اساسی ارائه دیتا ها و جهت دهی در گزینه بهترین نحوه ها ، بتوانم افرادی را که در هم اکنون حاضر از آن ها به کار گیری می کنند متقاعد کنم که مزایا ، در شکل به عمل گیری مناسب ، دوچندان بخش اعظم از پیامدهای منفی احتمالی برای کارمندان و دانشجویان می باشد ، و همین خوب و کار کشته است. ابزاری برای تسهیل عملکرد بهبود یافته بخش اعظمی از زمانه ها و ماژول ها. یک‌سری استدلال خوب به جهت به فعالیت گیری از پاورپوینت به‌این ترتیب چرا می بایست از پاورپوینت به جهت فعالیتهای آموزشی و یادگیری خویش به کار گیری کنید؟ دلایل متعددی وجود دارااست ، البته عارضه ها حساس آن ها عبارتند از: به کارگیری درست از پاورپوینت می تواند تدریس و یادگیری را به جهت کارمندان و دانش آموزان بهبود بخشد همین عمل کلیدی تسهیل ساختاربندی ارائه به شیوه ای حرفه ای ، پرسنل را تشویق و پشتیبانی می کند. الگوهای ارائه شده به طور پیش فرض حیاتی معیارهای ارائه خوب ، نظیر تعداد ردیف دیتاها بر بر بر روی اسلاید و میزان و دسته فونت مطلوب و غیره طراحی شده اند: به کارگیری از سبک های قالب پیش فرض می تواند وضوح و ساختار ارائه را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد. به همین به پرهیز از استعمال معمول از متن بیش از حد ، بیشتر بازه ها در شفافیت ها ، یاری می کند. اصلی ادغام ظریف رسانه ها ، ارائه می تواند تعدادی از سبک های متفاوت یادگیری را به خود جلب کرده و انگیزنده خیس شود. ما شما را تشویق می نماییم که در ارائه های خویش از رسانه های بصری و شنیداری پیچیده تری به کارگیری نمایید ، هر یک سری به برهان افزایش ناگزیر حجم فولدر و خطر به کار گیری بیش از حد احتیاط لازم است. فعال سازی را می توان مستقیماً از برنامه یا این که این که گاهی زمانه ها حیاتی موفقیت عمده ، دارای توقف مناسب ارائه پاورپوینت و به عمل گیری از فناوری جایگزین (به عنوان مثال ، دستگاه پخش کاست یا این که همین که VCR) انجام داد. اعتنا داشته باشید که این فرمان نیازی به خاموش کردن سیستم رایانه یا این که این که سیستم پروژکتور ندارد ، یک عدد از از از همگانی ترین تصوراتی که به کارگیری را محدود می کند – در عوض ، از کلید “B” در زمانه ارائه اسلاید به جهت “خالی کردن” موقت کاغذ در حین به کار گیری به کارگیری کنید. این مقاله به تحلیل اجمالی مزایا و مشکلات مربوط به به کارگیری از آن می پردازد و راه حل های با آموزشی را ارائه می دهد که زمانه پذیرش به کارگیری از آن ها می بایست آیتم اعتنا قرار گیرد. این امر ماهیت محتوای دانشگاهی را توجیه نمی کند ، زیرا مختص حرفه می باشد و می بایست فقط به جهت کارمندان دانش کده پایین سوال باشد. من می خواهم تأکید کنم که من از پذیرش ناخواسته کلیه کارمندان و همه کارمندان دفاع نمی کنم. اصلی همین نیز حال ، من امیدوارم که حیاتی ارائه دیتا ها و راهنمایی در گزینه بهترین نحوه های ما ، بتوانم اشخاصی را که رغبت بیشتری به به کار گیری از آن‌ها دارا هستند ، متقاعد کنم که مزایا ، در رخ به کارگیری مطلوب ، زیاد اکثر از موردها منفی احتمالی می باشد ، زیرا ابزاری خوب و کار کشته به جهت بهبود عملکرد اکثری از عصر ها و ماژول ها را تسهیل می کند. یک سری برهان خوب به جهت به کار گیری از پاورپوینت بدین ترتیب چرا به به فعالیت گیری از پاورپوینت به جهت فعالیتهای آموزشی و یادگیری خود فکر می کنید؟ عارضه ها زیادی وجود داراست ، ولی عوارض اهمیت آن ها عبارتند از: به کار گیری درست از پاورپوینت می تواند درس دادن و یادگیری پرسنل و علم آموزان را بهبود بخشد همین پشتیبانی و پشتیبانی کارمندان را آماده می کند ، در حالی که ساختار ارائه را به صورت فن ای تسهیل می کند. الگوهای ارائه شده به جهت ادراک و درک معیارهای ارائه عالی ، نظیر تعداد اسلایدها ، مقیاس های فرعی و فونت ها و غیره طراحی شده اند. این به پرهیز از به کارگیری معمول از متن بیش از حد ، بیشتر وقت ها در شفافیت ها ، کمک می کند. اصلی ترکیب دقیق رسانه ها ، ارائه را می اقتدار اساسی طیف وسیعی از سبک های گوناگون یادگیری غنی کرد و انگیزه بخش تر شد.
 

62. http://webdars.net/پاورپوینت-دین-و-زندگی-پایه-یازدهم-درس-ا/

مطلب جدید جذاب
اقتصاد کانادا در سه ماهه اول بیش از حد انتظار رشد کرد و شانس افزایش نرخ بهره را در هفته آینده افزایش داد

63. http://webdars.net/پاورپوینت-دین-و-زندگی-یازدهم/

64. http://webdars.net/پاورپوینت-دین-و-زندگی-یازدهم-درس-دهم-و-ی/

65. http://webdars.net/پاورپوینت-ریاضی-دوازدهم-تجربی/

66. http://webdars.net/پاورپوینت-زبان-انگلیسی-نهم-برای-تمام-د/

67. http://webdars.net/پاورپوینت-زبان-انگلیسی-هشتم-برای/

68. http://webdars.net/پاورپوینت-زبان-انگلیسی-هفتم/

69. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-دهم-تمام-فصل-ها/

70. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-دوازدهم/

71. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-دوازدهم-فصل-دوم/

72. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-دوازدهم-فصل-3-4/

73. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-ششم-زیست-شناسی-دوازدهم/

74. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-هشتم-زیست-شناسی-دوازدهم/

75. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-هفتم-زیست-شناسی-دوازدهم/

76. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-دوازدهم-فصل-پنجم/

77. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-دوازدهم-فصل-اول/

78. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-یازدهم-تمام-دروس/

79. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-9-زیست-یازدهم/

80. http://webdars.net/پاورپوینت-زیست-شناسی-یازدهم-فصل-هفتم/

81. http://webdars.net/powerpoint-elementary-biology-seventh-part/

82. http://webdars.net/پاورپوینت-عربی-دهم-رشته-انسانی/

83. http://webdars.net/پاورپوینت-علوم-تجربی-نهم-تمام-فصل-ها/

84. http://webdars.net/پاورپوینت-علوم-فنون-دوازدهم/

85. http://webdars.net/پاورپوینت-علوم-و-فنون-پایه-دهم-انسانی/

86. http://webdars.net/پاورپوینت-علوم-و-فنون-پایه-یازدهم-انسا/

87. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-اول-جامعه-شناسی-یازدهم/

88. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-اول-حسابان-پایه-دوازدهم/

89. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-اول-حسابان-یازدهم/

90. http://webdars.net/ppt-chapter1-mathematics10/

91. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-اول-ریاضی-گسسته-دوازدهم/

92. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-اول-ریاضی-یازدهم/

93. http://webdars.net/pptf1z10/

94. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-اول-زیست-شناسی-یازدهم/

95. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-اول-شیمی-دهم/

96. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-اول-شیمی-دوازدهم/

97. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-اول-شیمی-یازدهم/

98. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-اول-فیزیک-دهم/

99. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-اول-فیزیک-دوازدهم-ریاضی/

100. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-اول-فیزیک-یازدهم/

101. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-دوم-جامعه-شناسی-یازدهم/

102. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-2-حسابان-یازدهم/

103. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-دوم-ریاضی-دهم/

104. http://webdars.net/پاورپوینت-ریاضی-یازدهم-تجربی/

105. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-دوم-زیست-شناسی-دهم/

106. http://webdars.net/power-point-chapter-2/

107. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-دوم-شیمی-دهم/

108. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-دوم-شیمی-یازدهم/

109. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-دوم-فیزیک-دهم/

110. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-دوم-فیزیک-دوازدهم/

111. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-دوم-فیزیک-یازدهم/

112. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-سوم-جامعه-شناسی-یازدهم/

113. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-سوم-ریاضی-دهم/

114. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-سوم-ریاضی-یازدهم/

115. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-سوم-زیست-شناسی-دهم/

116. http://webdars.net/powerpoint-chapter-three-eleven/

117. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-سوم-شیمی-دهم/

118. http://webdars.net/powerpoint-chapter-3-chemistry11/

119. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-سوم-فیزیک-دهم/

120. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-سوم-فیزیک-دوازدهم/

121. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-سوم-فیزیک-یازدهم/

122. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-ششم-زیست-دهم/

123. http://webdars.net/powerpoint-chapter-six-of-eleven-biology/

124. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-ششم-زیست-یازدهم/

125. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-ششم-فیزیک-دوازدهم-ریاضی/

126. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-هشتم-زیست-یازدهم/

127. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-هفتم-زیست-شناسی-دهم/

128. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-هفتم-زیست-شناسی-یازدهم/

129. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-پنجم-زیست-شناسی-یازدهم/

130. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-پنجم-ششم-هفتم-ریاضی-یازد/

131. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-پنجم-فیزیک-دهم/

132. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-پنجم-فیزیک-دوازدهم/

133. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-چهارم-ریاضی-دهم/

134. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-چهارم-ریاضی-یازدهم/

135. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-چهارم-زیست-شناسی-دهم/

136. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-چهارم-زیست-شناسی-یازدهم/

137. http://webdars.net/پاورپوینت-فصل-چهارم-فیزیک-دهم/

 

ما از شما می خوا‌هیم که به عامل ارتقاء اجتناب ناپذیر حجم فایل و خطر به کارگیری بیش از حد ، از رسانه های بصری و شنیداری پیچیده تری در ارائه های خویش به کار گیری کنید. اتصال را می اقتدار مستقیماً از نحوه برنامه ، یا این که گهگاه دارای موفقیت بخش اعظم ، اصلی توقف ارائه پاورپوینت و به کارگیری از فناوری جایگزین (مانند دستگاه پخش کاست یا همین که همین که VCR) ساخت کرد. دقت داشته باشید که همین امر نیازی به خاموش نمودن سیستم رایانه یا این که این که پروژکتور ندارد ، یک عدد از از همگانی ترین استثنائاتی که به فعالیت گیری را محدود می کند – به جای به فعالیت گیری از سوئیچ “زمان” به طوری که مجری می تواند زمان به عمل گیری از بقیه موردها ، صفحه را به طور موقت “خالی” کند. رسانه ها. قالب پوشه الکترونیکی قابلیت توزیع و تغییر و دگرگون سازی را به جهت علم آموزانی که کار کشته به حضور نمیباشند یا همین که اساسی اختلال شنوایی یا این که این که شنوایی هستند ، آماده می کند. پاورپوینت دارای یک برنامه پیش نمایش فارغ از پول میباشد که می تواند در پوشه ها توزیع شود ، به این ترتیب خواننده نیازی به پاورپوینت بر روی سیستم فردی شما ندارد. در صورتی که این کار را انجام دهند ، می توانند حساس گذراندن یک فایل پاورپوینت ، مانند ویرایش ، دستکاری های متعددی انجام دهند سهولت تبدیل نوشته و محتوای گرافیکی از ارائه پاورپوینت به بروشور نیز خصوصیت بسیار مثبت و هم ایراد ساز است. این ایراد به دلیل این واقعیت که ارائه طرح یا کپی اسلایدهای گزینه به کارگیری به جهت علم آموزان آسان می باشد اجتناب ناپذیر می باشد که تهیه و تنظیم بروشور خطر آفرین است. یک جزوه عالی (مانند مسابقه 1999) فراتر از فهرست بندی پاورپوینت است: می بایست شامل پرسش ها ، عمل ها ، یادداشت ها / منابع گسترده و غیره باشد که طبق معمول در یک پاورپوینت بی آلایش ارائه نمی شود. فولدر پاورپوینت نقطه آغاز خوبی است ، ولی من به شدت از نیاز به یک سیاست آموزشی (زیرا عمده زمانه ها به جهت تولید هزینه های بخش اعظم به جهت علم آموزان به عمل گیری می شود) و یک راهکار بسط و توسعه پشتیبانی می کنم. همیشه اختلاف نظرهای فردی وجود داراست ، نظیر ارائه اسلاید کامل یا این که این که صرفا متن کلی با گرافیک خاص ، در شکل لزوم ، ولی مقدار سازگاری طولانی مدت هم به جهت کارمندان و هم به جهت دانشجویان موثر خواهد بود. به نظر می رسد مسائل مهم وجود دارد آیا اسلایدها یا این که جزوه های متنی ارائه می دهیم: در صورتی که اسلاید وجود داراست ، آیا می بایست اسلایدهای تمام در دسترس باشد یا یک پایین تیم گزینش شده و اصلاح شده به جهت یادداشت ها تبلیغ شود؟ در صورتی که نوشته می باشد ، آیا می بایست آنان را به تیتر پوشه های پردازش کلمه و کلمه و واژه و واژه .rtf یا این که همین که .doc تغییر دگرگون سازی بدهید تا به فعالیت گیری از آن ها به جهت گسترش و توسعه و گسترش یادداشت ها و افزودن محتوا به جهت علم آموزان آسان خیس شود؟ آیا یادداشت های متنی می بایست اکثر شامل داده ها ، کار ها ، آیتم ها آزمایشی و غیره شود و آنها را به سندها فعال تبدیل نماید ، از گزاره به جهت به فعالیت گیری در سخنرانی ها و غیره؟ چه کسی می بایست حقوق بدهد؟ چه کسی فایلهای موجود را به جهت دانش آموزان تطبیق می دهد ، زیرا ممکن می باشد برای حل مشکلات چاپ اسلایدهای رنگی نیاز به تهیه و تهیه و تنظیم داشته باشند: به جهت بازخورد اهمیت رایانه های ناچیز مشخصات که می توانند به وسیله علم آموزان به کار گیری شوند ، ورژن برداری کلیدی ارائه فرمت یگانه و مشخصات فنی پایین؟ چه کسی به علم آموزان می آموزد که مطمئن شوند می دانند به چه رخ از همین محتوا / راهنما حداکثر به عمل گیری را ببرند تا از لحاظ محتوا و هزینه بهترین سرانجام های را داشته باشند؟ نظرات دانش آموزان در مورد استفاده از آن در درس دادن جکسون (1997) در آخر و عاقبت گذار به پاورپوینت ، “افزایش قابل دقت رضایت علم آموزان” را در دوران های سیاست مقایسه ای تمجید کرد. مفاهیم به فعالیت گیری از پاورپوینت منتشر شده است. از بینش دانشجویان پس از انجام مطالعات گروهی متمرکز داخلی در مورد قیمت پاورپوینت مهم جایزه زیست شناسی دانش جو در 2 سال گذشته ، به این سرنوشت رسیدم که جواب های پایین پر‌نور است: باور و یقین بر این می باشد که ساختار سخنرانی ها به جهت دانش آموزان بهبود یافته و روشن خیس می باشد وضوح کلی ارائه به طور قابل توجهی بهبود یافت ، هر یک سری شفافیت کاملا سربار قابل قبول بود. در دسترس بودن پرونده ها قبل از سخنرانی ها فرصتی را به جهت فراهم سازی فراهم کرد که بخش اعظمی از دانشجویان از آن استقبال کردند ولی دیگران نادیده گرفتند. زمانی که پرونده ها شامل تمام مطالب سخنرانی به طور مفصل بودند ، این قابلیت وجود داشت که اکثری از دانشجویان فارغ از راه‌حل نباشند در سخنرانی ها کمپانی نمایند یا این که همین که همین که دانش آموزان در طول سخنرانی منفعل باشند. توافق شد که یک راهکار بهینه برای ارائه عنا وین و عنوان ها فرعی اساسی نمودار ضروری هست ، براین پایه اظهار لحاظ فعال در آیتم عنا وین ساختاری مشترک را تشویق می کند. پاورپوینت سخنرانان را تسریع کرد ، غالباً تا حدی که مضر بودند و پیگیری آن ها حوصله فرسا بود. توان و اقتدار به کار گیری از پاورپوینت به جهت حمایت از یادگیری هم تحت تأثیر توانایی و اقتدار های فنی کارمندان و هم دانش آموزان هست ، به این ترتیب یادگیری روش به عمل گیری از آن به جهت بروشورها ، یادداشت برداری ، چاپ و غیره. در صورتی که از طرز ارائه اول به کارگیری شود حتمی است. انتقال هزینه چاپ بروشور به دانش آموز به احتمال ایراداتی را در پی خواهد داشت ، هر یک‌سری اهمیت آموزش مناسب و به کار گیری از پوشه های پروفایل و … این امر به میزان قابل توجهی کمتر می یابد. به جهت اکران علم آموزان از پاورپوینت به کارگیری نمائید در درحال حاضر حاضر بسیاری از ماژول ها دانش آموزان را ملزم به ارائه محتوا به تیتر چکیده از یک عصر می نمایند و این غالبا سبب به به کار گیری از ارائه های پاورپوینت می شود. آن ها بیشتر وقت ها فارغ از آموزش مطلوب از دانش آموزان مراد می شوند و Prescott & Oduyemi (2003) هشدار می دهند که عملکرد علم آموزان به جهت چنین ارائه هایی ممکن است بیش از حد باشد. به فعالیت گیری از ارائه های پاورپوینت توسط علم آموزان فارغ از شک و تردید وتردید فرصتی را به جهت گسترش مهارتهای قابل انتقال آماده می نماید ، اما به کارگیری از آن در همین زمینه هنوز در بخش اعظمی از شرکت های در هم اکنون گسترش است. راهکار های توسعه و گسترش به طور کامل واضح هستند و هنگامی از آنها به طور مختصر به عمل گیری می شود ، می بایست یک عنصر باز‌نگری همتایان در نظر گرفته شود. پاورپوینت یک برنامه ارائه شده به وسیله مایکروسافت است. همین نرم افزار به همپا Microsoft Word و Excel در گروه اداری استاندارد گنجانده شده است. همین قابل انعطاف افزار به اعضاوجوارح اذن می دهد تا همگی چیز را از نمایش اسلاید اهمیت تا ارائه های پیچیده ساخت کنند. پاورپوینت اکثر وقت ها به جهت ساخت ارائه های تجاری استفاده می شود ، ولی می تواند به جهت اهداف آموزشی یا این که غیر رسمی هم استعمال شود. ارائه ها شامل اسلایدهایی می باشد که می تواند شامل نوشته ، تصاویر و بقیه رسانه ها مانند کلیپ های صوتی و فیلم باشد. جلوه های صوتی و انتقال متحرک هم می تواند به جهت جذابیت اکثر ارائه ارائه شود. استفاده بیش از حد از جلوه های صوتی و انتقال بخش اعظم باعث تحریک مخاطب شما می شود تا جلب اعتنا آنها. (بله ، همگی ما صدای جیر جیر اتومبیل را به مقدار به ترازو به جهت یک عمر شنیده ایم.) بخش اعظم ارائه های پاورپوینت از قالبی که شامل رنگ یا این که همین که تصویر پس زمینه ، فونت استاندارد و گزینش یک‌سری طرح اسلاید میباشد ، ساخت می شود. تغییرات در قالب را می قدرت در “اسلاید اصلی” ذخیره کرد ، که آیتم قضیه اصلی اسلاید آیتم به عمل گیری در ارائه را ذخیره می کند. وقتی که تغییراتی در اسلاید حیاتی ساخت می شود ، مانند انتخاب تصویر پس زمینه تازه ، تغییرات در کلیه اسلایدهای دیگر پخش می شود. همین ظاهر یکسان را در در در میان کل اسلایدهای ارائه محافظت می کند. مقطع ارائه یک پاورپوینت ، مجری ممکن می باشد اسلاید ها را در فواصل از پیش گزینش شده تغییر‌و دگرگون سازی دهد یا این که در اختیار گرفتن دستی جریان را انتخاب کند. این کار را می قدرت کلیدی موس ، ورقه سوییچ یا این که همین که در دست گرفتن از خط مش و شیوه دور انجام داد. جریان بارگذاری را می اقتدار مهم بارگذاری کل اسلایدها یا این که یک گلوله در یک دوران سفارشی کرد. به تیتر مثال ، اگر مجری چندین نقطه در صفحه داشته باشد ، ممکن است زمان کلیک بر بر روی موس ، نقاط جداگانه ای داشته باشد. همین دستور سبب ساز تعامل بخش اعظم اصلی مخاطب می شود و تمرکز بیشتری بر بر بر روی هر نکته می گذارد. How to get Microsoft PowerPoint for Free ارائه پاورپوینت را می توان اهمیت به کارگیری از Microsoft PowerPoint ایجاد و مشاهده کرد. همینطور می توان آن ها را حیاتی Apple Keynote ، برنامه ارائه اپل به جهت پلت فرم مکینتاش ، وارد و صادر کرد. از آنجا که بیشتر مردم ترجیح می دهند ارائه ها را بر بر بر روی لپ تاپ بازدید نکنند ، ارائه های پاورپوینت اکثر زمان ها کلیدی به کارگیری از پروژکتور اکران داده می شوند. به این ترتیب ، درصورتیکه در درحال حاضر آماده سازی ارائه پاورپوینت به جهت اتاقی لبریز از افراد می باشید ، تنها مطمئن گردید که آداپتور ویدئویی مطلوب دارید. منابع :

 

مطلب جدید جذاب
پس از زایمان بیش از 10 هزار نوزاد ، یک متخصص زنان و زایمان در مونترال آماده می شود که عقب نشینی کند

0. http://webdars.net/پاورپوینت-آزمایشگاه-علوم-پایه-یازدهم/

1. http://webdars.net/پاورپوینت-آمادگی-دفاعی-پایه-دهم/

2. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-دهم-کل-کتاب/

3. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-دوازدهم-کل-درو/

4. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-دوازدهم-2/

5. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-دوازدهم/

6. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-یازدهم-درس-دوا/

7. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-یازدهم-درس-دوم/

8. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-یازدهم-درس-ششم/

9. http://webdars.net/پاورپوینت-فارسی-یازدهم-درس-هجدهم/

10. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-یازدهم-درس-سوم/

11. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-یازدهم-درس-7/

12. http://webdars.net/پاورپوینت-ادبیات-فارسی-یازدهم-درس-پنج/

13. http://webdars.net/پاورپوینت-انسان-و-محیط-زیست-پایه-یازده/

14.

Related Posts: