46 نوع مختلف لوازم خانگی برای خانه شما (راهنمای مگا 2022)

IOActive گفت که تصمیم گرفته میباشد پس از این که نمایندگان Belkin به یک‌سری اعلان‌های خصوصی که CERT در گزینه تهدیدها دیتا بود پاسخ ندادند، بلافاصله استعمال از دستگاه‌های WeMo را متوقف کنند. ولی درصورتیکه بتوان دستگاه‌ها را حساس استفاده از اقدامات سخت‌گیرانه‌تر قفل کرد – به عنوان مثال، اهمیت غیرفعال نمودن موقت به‌روزرسانی خودکار تا هنگامی که نقاط ضعف برطرف شوند، ممکن می باشد به جهت بعضی از خوانندگان اقدام بهتری باشد. در آن تراز ممکن هست همت کرده باشید اهمیت به کارگیری از تلفن هوشمند متصل به کانال تلفن یار خود به وب تارنما دسترسی پیدا نمایید و متوجه شده اید که، لعنتی، کار نمی کند! این بدافزار سوای انحصار به دستگاه WeMo دسترسی پیدا مینماید و به مهاجمان اذن می دهد تا اوامر را به دستگاه‌های متصل ارسال کنند. اهمیت اشخاصی که عشق مشترک شما به لوازم خانگی عالی دارا هستند (و به آنان نیاز دارند) رابطه برقرار کنید و تعامل داشته باشید. در اینجا مطمئناً تمامی چیزهایی را که احتمالاً برای انجام کارهای منزل به سرعت، مشغول کننده و آسان نیاز دارید، پیدا می کنید و به خانه رویایی خویش زندگی می کنید. اگر در لوئیزویل هستید، می توانید به دفترها آن‌ها بروید، از ابزار آن ها به جهت ساختن نمونه های اولیه و امداد به تولید محصولات نو استفاده کنید. همین می تواند هوای منزل شما را تغییر‌و تحول دهد تا اشیا مرطوب تر و تنفس ریلکس تر شود. حیاتی این حال، همگی یخچال ها یخچال فریزر متصل به آنها ندارند. به عبارت دیگر، اشکال متمایز از یخچال و یخچال وجود دارااست که می توانید خریداری کنید. تعداد خوبی از گونه های متفاوت وجود دارد. از سال 2009 تا 2018، هایر اولی مارک اسباب خانگی در دنیا بود. من آدمی نیستم که آنقدرها تجربی باشم و طعم های متعدد بستنی را امتحان کنم، براین اساس داشتن دستگاه برایم از دربین می رود. من آنقدر طرفدار قهوه نیستم، بدین ترتیب سرو تنها کار را به جهت من انجام می دهد. می بینید که من از طرفداران پر و پا قرص گلن کوگمیر از خانواده خانواده (گیگیتی) هستم و مدام به بضاعت و توان او در تبدیل منزل اش به آشیانه علاقه اصلی فشار یک دکمه حسادت می کردم. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها مضاعف بیشتر در آیتم اینجا کلیک کنید لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.

مطلب جدید جذاب
بانک وی برای پوشش پرداختی که به کلاهبرداران پرداخت کرده بود ، به حساب وی حمله کرد