5 ورزش کوچک کردن سینه + بهترین راهکارها برای لاغری سینه – مجله ورزشی فیتامین

در جراحی کوچک نمودن سینه مهم برش عمودی، یک برش به شکل آبنباتچوبی در اطراف نوک و پایین سینه ایجاد میشود. پس از انتقال نوک سینه به محل جدید، پوست بالای نوک سینه به سمت تحت و دور سینه کشیده شده و برش ایجادشده بسته میشود. جراحی ریز نمودن سینه شامل برداشتن پوست اضافی، چربی و بافت غده ای از شیوه برش در سینه است. پس از برداشتن بافت و پوست سینه، پزشک برش را از طرز جمعکردن پوست اضافی بر بر روی سینه بخیه میزند. اما، به جهت سینههای دوچندان بزرگ، ممکن میباشد نیاز به برداشتن نوک سینهها و لینک و پیوند آن ها به یک محل تازه باشد. در اکثر زمان ها موارد، نوک سینهها به مکان فراتر منتقل میشود، ولی کماکان به روان و عروق خونی متصل میماند. احساس درد در سینهها یک یا این که دو روز پس از عمل امری طبیعی است، ولی این درد نباید شدید باشد. لیپوماتیک بهاندازه لیپوساکشن سنتی مؤثر است، البته میتواند صرفا اهمیت بیحسی موضعی انجام حركات ورزشي كوچك كردن سينه مردان شود. در جراحی ریز کردن سینه اساسی اسکار اندک، صرفا یک برش فراوان کوچک در چین سینه ایجاد میشود. اغلب، پزشکان مسکنهای ضعیف را فقط در مورد ها نیاز تجویز خواهند کرد. نیاز به استفاده از مسکن از روز سوم کاهش مییابد. بااینحال، بعضا از بیماران آستانه درد پایینی دارا‌هستند و، بنابراین، ممکن هست داروهای مسکن را تا بیش از پنج روز به کارگیری کنند. داروهای مسکن به جهت به کارگیری در یک سری روز نخستین بهمنظور تسهیل حرکت و خواب تجویز میشود. اثرات برشهای ريز طبق معمول در عرض یک‌سری ماه كوچك شدن سينه اهمیت قهوه از در بین میرود. بهرهگیری از تکنیکها و تجهیزات مختص در همین شیوه درمانی، درمان را عاری از درد و بهبودی را پرسرعت و آسان میسازد. به کارگیری از میکرو کانولا امکان انجام کار كوچك كردن سينه با حداقل درد پس از عمل، بهبودی سریع، و رجوع و برگشت زودهنگام به فعالیتهای عادی، و عدم ايجاد اسكار را مهیا میآورد. بیماران بایستی بهمنظور پرهیز از عفونت از محلهای برش در سینههای خود نگهداری کنند. یک لوله نخ نما جراحی، به اسم کانولا، بهمنظور لیپوساکشن بافت چرب اضافی سینه به محل وارد میشود. در جراحیهای سنتی ریز کردن سینه، پوست، چربی و بافت از پایینترین ناحیه سینه بهمنظور کاهش حجم سینه برداشته میشد. پس از جراحی ماموپلاستی احساس در منطقه نوک سینه از فی مابین نخواهد رفت و در اکثریت مواقع تا مدت شش ماه قابل بازگشت خواهد بود.

مطلب جدید جذاب
تعمیر گاز مبله و توکار کن CAN با استفاده از قطعات اصلی