آینه کاری مدرن و شیک دیوار و ستون منزل

آینه کاری آنتیک : به جهت انتیک نمودن آینه در پشت آینه مواد مخصوصی می ریزند تا جیوه پشت آن به صورت لکه ای کنده شود و آینه به رخ کهنه و آنتیک خودنمایی کند. آینه فضای ریز را بزرگ نشان میدهد به شرط این‌که در شرایط و فضایی مناسب و صحیح کارگزاشتن شود. به جهت شروع کار خوب تر هست که کارگزاشتن آینه کاری را از یک گوشه شروع کنید و آهسته آرام پیش بروید. شوهر یک عدد از خواهرهایش وزیر هست و شوهر آن دیگری، چهار سال پیش، در تیمارستان، قتل نفس کرد. گفت: علما گویند که «هر گشاده ابرو، که چشم راست او از چپ خردتر باشد حساس اختلاج دای»، و بینی او به جانب راست میل دارد، و در هر منبتی از اندام او سه موی روید، و لحاظ او مدام سوی زمین افتد، طینت پلشت او مجمع خرابی و حیله و مبداء فجور و غدر باشد.»و این علامات در وی موجود است. یک قاعده دارای شهرت در دکوراسیون داخلی آن می باشد که آینه های پهناور اگر به صدق کارگزاری شوند، دارای تولید توهم بُعد، عمق فضا را عمده جلوه می دهند و همچنین فضا را واضح و براق تر می کنند. همگانی ترین طرحها در آینه کاری مشهور به «گره» هست که از نظر گوناگونی گونه های و تنوع و کاربرد آن در حرفه های گوناگون هنر ایران، در دسته خود مثل ندارد. اتاق پذیرایی جای خوبی میباشد که می تونیم روی دیوارش این هنر را پیاده کنیم . برگزاری جلسات سیاسی و اصلی کشوری، در کاخ های آینه کاری شده گذشتگان، معرفی کننده این هنر و فرهنگ غنی به جهانیان است. آینه در ایران از دوره ساسانیان رایج گردیده و توسط هرمندان اهل ایران در بناهای مشهور اجراء میگردیده است. از خانوادههای معروف بود و پیشین از آن پولدار بود. و گرچه سر و همسر و بستگان و عزیزان میگویند که پنجاه سالی دارد، البته او هنوز دو دستی به جوانیاش چسبیده و هنوز نیز در جست و جوی شوهر «ایدهآل» خویش به این در و آن در میزند. البته حیف که ناچار است یک عدد از این گوشهای دقیق را فدای پیچ و تاب موهای خویش کند. صحیح هست که شوهر همهکاره بود و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در دسترس خانم نزهتالدوله بود، ولی دیگر فعالیت به جایی کشیده بود که زمانی میرزا منصورخان – شوهر خانم نزهتالدوله – از در تو میآمد، طاقت نداشت از فرق سر تا نوک پای خانم را ببوسد و در ولایت غربت، فعالیت عشق و عاشقی اصلاً ته کشیده بود و بچهها مجبور جای همه چیز را گرفتند و خانم که در خانه عمل دیگری نداشت، به جهت برطرف کردن کسالت هم شده، تا توانست کودک صحیح کرد. و این دیگر برای خانم نزهتالدوله تحملناپذیر بود. باری، گرچه خانم نزهتالدوله کوچکترین فرزند پدر و مادرش بوده است، ولی زودتر از خواهرهای دیگر شوهر کرده بود ه و همین روزها خودش نیز افتخارآمیز اعتراف می نماید که سر و گوشش حسابی میجنبیده است. خانم نزهتالدوله گرچه تا به هم اکنون سه تا شوهر کرده و شش توشه زاییده و دوتا از دخترهایش هم به خانه داماد فرستاده شدهاند، و حال دیگر به جهت خودش مادربزرگ شده است، باز نیز عقیده داراست که پیری و جوانی دست خود آدم است. و آن‌گاه هم خوابیدند و صبح هنوز خانم نزهتالدوله از رخت خواب بیرون نیامده بود که شوهرش را پای تلفن خواستند که بله گشوده دیشب منزل را دزد زده. درست میباشد که پدرش را حساس کاغذهای خودش کاس کرده بود تا احتمال دارد حکم انتقال شوهرش را بگیرد، البته پدرش رسماً برایش نوشته بود که یک ظرف شدن املاک مازندران خیلی مهمتر از زندگی خانوادگی اوست. بدتر از همگی همین که هر وقت پا از منزل بیرون میگذاشت، هزاران شاکی، اهمیت عریضههای طاق و جفت، سر راهش سبز میشدند و حوصلهاش را سر میبردند و برای او که اصلاً کاری به این کارها نداشت، این یکی از دیگر خیلی تحملناپذیر مینمود. بدتر از همگی این که میگفتند مغضوب شده. زنش را خانم صدا میکرد و به وسیلهی نوکر کلفتها احوالش را میپرسید و اتاقش را انقطاع کرده بود و بااجازه وارد اتاق زنش می شد و بدتر از همه این که دیگر نمیخواست زنش او را منصور صرفا صدا کند. اخوی داماد، نائب رئیس وزارت خارجه بود و پدر خانم نزهتالدوله وزیر داخله. خانم نزهتالدوله هنوز بیست سالش نشده بود که شوهر کرد. پدر خانم هنوز نمرده بود و وزیر داخله بود و برای توده و مدل نمودن زمینهای مازندران و یک پیاله نمودن خردهملکهای بیقوارهی آنجا،احتیاج به آدم کارآمد و امینی نظیر دامادش داشت. برخی از فضاهای داخلی نیازمند تفکیک فضا می شوند که این فعالیت در عین حالا که فراوان کارآمد و حتمی است. اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد آینه کاری تزئینی لطفا از تارنما ما دیدن کنید.