Monthly Archives آگوست 2022

استراتژی های بازاریابی محتوا برای سال 2022

داشتن استراتژی بازاریابی محتوا یکی از مهم ترین نیازهای استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا است و بازاریابی محتوا یکی از مهم ترین روش هایی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از کسب و کارها قرار گرفته و دریچه جدیدی از فعالیت را به روی کسب و کارها باز کرده است. بدون شک با توجه به تمایل روزافزون کاربران به خرید و دریافت خدمات مورد نظر به صورت آنلاین، روش ها و تکنیک های مختلفی پدید آمده است تا مسیر دستیابی صاحبان مشاغل به مخاطبان مورد نظر خود را تا حد امکان کوتاه کند. روشی که این روزها در محافل مختلف بیشتر شنیده می شود و به نوعی در بازار (حداقل در حال حاضر) وجود دارد، بازاریابی محتوا است...

Read More