Monthly Archives سپتامبر 2023

خرید کتاب الکترونیکی در منزل با دستگاه های خوان

از چند سال اخیر به بعد، فضای مجازی تبدیل به یک فضای نه چندان جدید، برای فروش رسانه‌های دیجیتال شده نظیر کتاب‌های الکترونیکی، آهنگ‌های دیجیتالی و فیلم‌های آنلاین، شده است. پرداخت الکترونیکی به‌عنوان روشی حرفه‌ای برای پرداخت بازاریابی، مشتریان را برای خرید این محصولات آسان‌تر کرده است. بنابراین، خرید کتاب‌های الکترونیکی در منزل با استفاده از دستگاه‌های خوان، به عنوان یک روش مطلوب برای آنانی که به دنبال خرید محصولات دیجیتالی هستند، نقش رقابتی دارد...

Read More