با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از حوادث رانندگی جلوگیری کنید

اگر به برهان نقص فنی مجبور به توقف هستید، مثلاً از مسیرهای کمک و نجات مطلوب یا این که مسیرهای تدارکاتی استفاده کنید. در غیر این صورت تردد در همین مسیرها ممنوع است. در غیر همین صورت، محدودیت‌های شتاب می‌تواند بسته به مرزو بوم کاملاً متغیر باشد و گاهی تایم ها حتی از یک ایالت یا این که استان دیگر (به ویژه ایالات متحده یا این که کانادا) اطلاعات بیشتر متفاوت است. مدام سرعت خویش را اساسی شرایط آب و هوایی و بضاعت و توان های شخصی خویش تطبیق دهید. مگر اینکه خلاف آن معین شده باشد، محدودیت سرعت عمومی 60 km در ساعت در پیت لین اعمال می شود. همین دستور در آیتم راننده های کمکی شما نیز درستی می کند. وقتی در مسیر هستید، تنها در باطن خطوط سپید حرکت کنید. هنگام ورود به پیست، نباید از خط سفید انتهای خروجی پیت لین عبور کنید تا مانع تردد در مسیر نشوید. ارتقا دانش، نگرش و عملکرد رانندگان تاکسی نسبت به مقررات راهنمایی و رانندگی ممکن هست مقدار صدمات رانندگی و مرگ و میر را کمتر دهد. علیرغم اساسی بازدید ظریف سیگنال و عبور محتاطانه، بسیاری از وسایل نقلیه اکثر اوقات دارای شتاب و فارغ از نگاه ظریف به اطراف عبور می کنند و در نتیجه احتمال تصادفات رانندگی ارتقا می یابد. این به شما ایده ای درباره حساس محافظت “فاصله توقف ایمن” از سایر وسایل نقلیه می دهد. در صورتی که می خواهید از وسیله نقلیه کندتری سبقت بگیرید، مطمئن شوید که کمپانی کننده دیگر متوجه شما شده و فضای کافی در اختیار شما قرار دیتا است. چنانچه خودروی سریع‌تر از پشت جلو بیفتد، می‌توانید از نشانگر برای نشان دادن اینکه شرکت‌کننده دیگر را دیده‌اید و فضایی برای سبقت گرفتن برای او فراهم کنید. اگر می خواهید به پیت لین بپیچید، مدام این را اهمیت استعمال از نشانگر نشان دهید. نشانگر سمت چپ به همین مفهوم است: شما چپ بمانید، وسیله نقلیه دیگر می تواند در سمت راست سبقت بگیرد. هرکس در محل ورود منحنی جلو باشد نیز حق دارد اولین نفری باشد که از منحنی عبور می کند. کیسه هوای جلو معمولاً از سرنشینان در زمان عکس العمل از کنار، عقب یا این که واژگونی محافظت نمی کند. آئودی به جهت ارائه سیستم‌های کیسه هوا در مقیاس وسیع‌تر تاخیر داشت، چون حتی در نوع سال 1994، مدل‌های دوستداشتنی آن کیسه هوا ارائه نمی‌کردند. در اینجا اکثر به تحلیل وب تارنما وب وب سایت شخصی.