تفاوت کرم آبرسان و مرطوب کننده، کدام پوست کدام کرم؟

با این روش، ابتدا آب لازم به لایه اپیدرم رسیده و سپس با ایجاد یک سطح پوششی، از تبخیر آن جلوگیری میکنیم. در انتخاب مرطوبکننده مناسب، لازم است که تفاوت بین کرمهای آبرسان و مرطوبکنندهها را درک کنید. اما بیشتر تفاوت آنها در چگونگی دستیابی به این نتایج، نهفته است. به محتوای آب درون سلولها هیدراتاسیون گفته میشود که منجر به چربی و انعطافپذیری آنها میشود. مهمترین عامل طبیعی کنترل و تامین رطوبت و چربی پوست می باشد که از اجزای مهمی چون لاکتات ها، پیرولیدون کربوکسیلات، نیاسین آمید، اوره و اسیدهای آمینه تشکیل شده است.

پوست، دارای یک سد چربی طبیعی است که از خود در برابر آسیب و از دست دادن آب محافظت میکند. این کرم هیچگونه اثر چربی بر روی پوست به جای نخواهد گذاشت. مرطوبکننده(moisturizer) به دستهای از محصولات حفاظت از پوست گفته میشود که مانند یک لایه مغذی روی پوست قرار میگیرد و مانع از دسترفتن آب و رطوبت داخل آن میشود.

از سوی دیگر، پوست هایی که به کرم مرطوب کننده و آبرسان نیاز دارند، پوست هایی خشک هستند. آیا پوست من خشک است یا کم آب؟ استفاده منظم از کرم مرطوب کننده است. در این صورت، استفاده از کرم آب رسان همان چیزی است که شما به آن نیاز دارید.

تنها کاری که باید در این رابطه انجام دهیم این است که تاثیرات آلودگی را روی پوستمان به حداقل برسانیم. این مواد نه تنها به ویژگیهای مرطوبکنندگی و تغذیهای بلکه به توانایی مقابله با علائم پیری و آسیب رادیکالهای آزاد شناخته شدهاند. پوست دارای یک سد چربی طبیعی است که از خود در برابر آسیب و از دست دادن آب محافظت میکند. کار کرم مرطوب کننده این است که مقدار آب تبخیر شده از پوست را کاهش دهد تا از دست دادن آب ترانسپیدرمال را به حداقل برساند.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت کرم مرطوب کننده نیوا خوبه؟.