پیستون خودرو چیست و چطور کار میکند؟

موتور خودرو به جهت رد و بدل ساختن هوا از پیستون ها و سوپاپ ها به کار گیری می کند. معمولا در موتور خودرو از رینگ پیستون چدنی استعمال می شود، در حالی که موتورهای پرقدرت از رینگ های اهمیت محصول چدن نشکن کرومی به کارگیری می کنند. متاع آن ها از آلیاژ چدن یا آلومینیوم است و تحت فشار کمتری از طرف گازهای احتراق و حرارت پایینتری از سوی انفجار قرار دارند. هرچه حلقه یا این که رینگ پیستون نازک خیس باشد، شکننده خیس خواهد بود. حلقه پیستون از فلز ساخته شده است. ولی از یک جایی به سپس خیر روغن موتور و نه رادیاتور می تواند کاری نماید و دما به شدت بالا می رود . 1ـ بیضی ساختن پیستون : چون گرمای احتراق به بالای پیستون میرسد و آن منطقه و نصیب قرار گرفتن گژن پین اکثر از تمامی جا گرم می شود ، حساس انبساط بیشتری است که همین انبساط موجب چسبیدن پیستون به سیلندر و اشکال در عمل موتور میگردد بنابراین پیستون را بیضی میسازند که آن‌گاه از گرم شدن انبساط پیدا کرده و موقعیت دایره پیدا میکند. بدین ترتیب به یک ماده قادر تر نیاز دارد. بنابراین بایستی در اسرع وقت برای تعویض همین قطعات مبادرت کنید. پیستون های موتور وسیله نقلیه بایستی داخل هر سیلندر عایق بندی شوند تا پروسه احتراق کارامد باشد. زمانی این حلقه پیستون ها فرسوده شوند، بازده موتور کاهش پیدا می کند. این محصولات کلیدی یک لایه غلیظی از روغن بر روی حلقه ها را می پوشاند که به آن یاری می نماید تا به جهت مدت کوتاهی دیواره موتور را عایق بندی کند. همینطور رینگها اگر روغن را از روی مرحله سیلندر به صورت کامل پاکسازی نکنند سبب به روغنسوزی باطن محفظه احتراق میشوند. درهمين وضعیت نصیب پاييني رينگ نيز به جا رينگي چسبيده و از خروج سوخت و هواي فشرده شده از شيار جا رينگي نيز جلوگيري مي شود . زدن پیستون صدایی میباشد که از جا به جا شدن پیستون از یک طرف سیلندر یه طرف دیگر آن، در شروع حرکت انبساط،ناشی می شود. در واقع اساسی وارد شدن حرارت به گاز داخل سیلندر، حجم گاز در سیلندر ارتقا می یابد و کلیدی بیرون شدن گرما از سیلندر، فشار گاز کمتر یافته و دارای اینکار، گاز راحتتر فشرده می شود. حتمی به ذکر می باشد در زمان ایجاد شیار، شیار عمودی را یه خرده مایل تولید می کنند تا سیلندر، دچار خط اتادگی نشود. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها فراوان بیشتر در مورد پیستون فورج tu5 لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.